TAROUM
TÁbor ROdiny a UMenia

Pozývame Vás na letný TÁbor ROdiny a UMenia, na stretnutie ľudí s chuťou tvoriť, učiť sa a spoznávať nové možnosti ako realizovať svoju tvorivosť,  rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti