Cenník

Ceny ktoré uvádzame sú vrátane kompletného zabezpečenia stravy, pitného režimu a spoločných podujatí 


Ceny pobytu pre tých ktorý sa nezúčastnia na platených päťdňových kurzoch:

Dospelý a Deti od 12 do 18 rokov

Deti od 7 do 12 rokov

Deti do 7 rokov

Deti zapojené do detských dielní


120€

100€

70€

150€


                           Ceny pobytov s päťdňovými kurzami:


ČAROVNÁ BATIKA

STREET ART & DESIGN 

INTUITÍVNE MANDALKOVANIE

FOTOSYMPOSION

DIDGERERIDOO 

HERBÁRIUM

DIELŇA MAĽBY SOCHY A SCÉNOGRAFIE

DREVOHRANIE

DETSKÁ DIVADELNÁ DIELŇA190€

160€

250€

210€

260€

290€

210-290€

150-290€

175€

Na podujatie prijímame samostatne bez sprievodu rodičov len deti od 10 rokov s podmienkou, že budú prihlásené do niektorého z kurzov, alebo do detských dielní.